සංදේශය සමග සැලළිහිණියා පිටත් කළ වේලාව

උදේ සැපත් සුරගුරු අලු කර අවට
සඳේ මුදුන් පත අස්විද නැකතෙ සිට
නඳේ සිතින් තම කුල දෙවිය සිහි කොට
යෙදේ ගමන් යහලුව මෙපුරෙන් තොපට

නල මුදු සුවද පිරි කුඹු මියුරු අඹගෙඩි
පුල හෙළ කුසුම ලියපිය තෙපළ රන්කෙඩි
සල සුදු සෙමර සේසත් ගජිඳු තෙද වැඩි
බල සුබ නිමිති පෙරමඟ නැකැතටත් වැඩි

 

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් රචනා කළ සැලළිහිණි සංදේශ කාව්‍යයෙහි සිය සංදේශය සැලළිහිණියා ලවා පිළිගන්වනුයේ විභීෂණ දෙවියන්ට ය. එය සැලළිහිණියා අත පිටත් කර යැවීම සඳහා යොදා ගත් වේලාවේ ග්‍රහ පිහිටීමත් පෙර මග සුබ නිමිති බැලීම පිළිබඳවත් මෙම කවියෙන් විස්තර කර ඇත. එම නැකතේ ප්‍රභලත්වය නිසා අපේක්ෂිත කාරණය ඉතා සාර්ථක වූ බව පැවසේ. ගුරු ග්‍රහයා ලග්නයේ තබා චන්ද්‍රයා දස වැන්නේ තබා කටක ලග්නය උදාව පැවති මොහොත මෙම නැකත සඳහා යොදා ගත් බව මෙම කවිය මගින් පැහැදිලි වේ.
ලග්නය කටක වී ගුරු ග්‍රහයා ලග්නයේ තබා චන්ද්‍රයා දස වැන්නේ තබා සාදන සුබ නැකත සියලු කටයුතු සාර්ථක වීමට හේතු වන බව පැරණි පොත පතෙහි සඳහන් වේ.සුභ නැකත මෙන්ම පෙර මග සුබ නිමිති බැලීමද යමක් සාර්ථක වීමට හේතු වන බව ද මෙමගින් පැහැදිලි වේ.

Leave a Reply