විදෙස් කේන්ද්‍ර සෑදීම

අද වනවිට බොහොමයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් විදෙස් රට වල තාවකාලික හා ස්ථිර පදිංවියට ගොස් ඇත. එම රට වලදී සිදුවන දරු උපත් වලට අදාල කේන්ද්‍ර සෑදීම, එම රට වලට අදාලව නැකත් සෑදීම වැනි කටයුතු වලදී ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂ වේදී මහතෙකුගේ හෝ මහත්මියකගේ සේවය ලබා ගැනීමට පෙළඹෙති. නමුත් සුලු පිරිසක් විදෙස් කේන්ද්‍ර සෑදීමේදී විශාල වරදක් සිදු කරයි. එනම් ඔවුන් එම විදෙස් රටට අදාල වේලාව ලංකාවේ වේලාවට හරවාගෙන කේන්ද්‍ර සාදයි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදිය. මෙය වරදක් බව කේන්ද්‍ර සාදවා ගන්නා ඔබද දැන සිටීම  වැදගත් වේ. එවිට ලැබෙන කේන්ද්‍ර සටහන ද සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදිය. එම රටට අදාල ලිතක් හෝ පරිගණක වැඩසටහනක් භාවිතයෙන් එම කේන්ද්‍ර සටහන සෑදිය යුතුය. උපන් ස්ථානයේ අක්ෂාංශ , දේශාංශ, අගය සැලකිල්ලට ගෙන කේන්ද්‍ර සෑදීම සිදු කල යුතුවේ. එබැවින් විදෙස් රටකට අදාල කේන්ද්‍ර සාදවා ගැනීමට යාමේදී අදාල රටේ වේලාව හා ස්ථානය රැගෙන යායුතු අතර කිසිවිටෙක එය ලංකාවේ වේලාවට පරිවර්තනය කරගෙන නොයා යුතුය.

Leave a Reply