2018 වසර උදාවන ජනවාරි මස පළමු වනදාට අදාල පඤ්චාඞග

2018 වසර උදාවන ජනවාරි මස පළමු වනදාට අදාල පඤ්චාඞග
දවස – සඳුදා
තිථිය – තුදුස්වක – ආරම්භය: 31.12.2017 15:28 අවසානය: 1.01.2018 11:44
නැකත – මුවසිරස – ආරම්භය:31.12.2017 17:53 අවසානය: 1.01.2018 14:52
කරණය – වණිජ – ආරම්භය: 1.01.2018 01:37 අවසානය: 1.01.2018 11:44
යෝගය – ශුභ්‍ර – ආරම්භය: 31.12.2017 14:03 අවසානය: 1.01.2018 09:45

රාශිය:මිථුන ♦ චන්ද්‍රයා:1 54’15” ♦ අයනය:24 6’22”

2017 ජනවාරි මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

2017 ජනවාරි මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සුභ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි දිනයක් වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැකිය. මෙදින මීන ලග්නය පවතින මොහොත සුභ කටයුතු සඳහා වඩාත් යෝග්‍යය වේ. මෙදින පවතින නැකත සිත නැකත වන අතර 7 වැනි තිථිය පවතී. මීන ලග්නය පවතින මොහොතේ චන්ද්‍රයා හා ගුරු හත් වැන්නේ සිටීමත් බුධ දස වැන්නේ සිටීමත් සුභයි.
රවි එකොලොස්වැන්නේ පිහිටීම දෝෂ භංග කරන පිහිටීමක් වන අතර අශුභයන් වන රාහු සහ ශනි පිළිවෙලින් හය සහ නවයේ පිහිටීමද සුභයි.
මෙදින සුභ කටයුතු රාශියක් වෙනුවෙන් යොදාගත හැකි නිසා තමන් උපන් නැකත සහ අවශ්‍යය කාරණය අනුව ශුභ වේලාවන් සකස් කර ගත යුතු වේ.

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 දෙසැම්බර්

ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.

* 2016/12/09 – 20:28 පසු
ඉහත නැකත් සඳහා සුභ හෝරා , සුභ දිසාවන් අදාල නොවේ.

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 ඔක්තෝබර්

ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.

* 2016/10/05 – 15:06 පසු 

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 සැප්තැම්බර්

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.
* 2016/09/04 – 06:03 සිට 16:53 දක්වා

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 අගෝස්තු

ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.

* 2016/08/07 – 06:29 පසු
* 2016/08/23 – 06:04 සිට 15:12 දක්වා

 

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 මැයි

ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.

* 2016/05/08 – 04:35 සිට 05:55 දක්වා
* 2016/05/12 – 19:52 සිට 22:44 දක්වා

2016 සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර

2016 සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්‌නානය

අප්‍රේල් මස 13 වැනි බදාදා දින කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්‌නානය කොට ඉෂ්ඨ දේවතා අනුස්‌මරණයෙහි යෙදීම මැනවි.

අලුත් අවුරුදු උදාව

අප්‍රේල් මස 13 වන බදාදා අපර භාග 07.48 ට සිංහල අලුත් අවුරුදු උදාවෙයි.

පුණ්‍ය කාලය

අප්‍රේල් මස 13 වන බදාදා අපර භාග 01.24 සිට අප්‍රේල් මස 14 වන බ්‍රහස්‌පතින්දා පූර්ව භාග 02.12 දක්‌වා පුණ්‍ය කාලය වෙයි.

ආහාර පිසීම

අප්‍රේල් මස 13 වැනි බදාදා අපර භාග 08.06 ට ලා කොළ පැහැති වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා ළිප් බැඳ, ගිනි මොළවා, එළකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක්‌ද, මුංඇට මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්‌ද පිළියෙල කරගැනීම මැනවි.

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය

අප්‍රේල් මස 13 වැනි බදාදා අපර භාග 08.54 ට ලා කොළ පැහැති වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනුකොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

හිසතෙල් ගෑම

අප්‍රේල් මස 16 වැනි සෙනසුරදා පූර්ව භාග 10.41 ට බටහිර දිශාව බලා හිසට නුග පත්ද, පයට කරඳ පත්ද තබා නීල වර්ණ වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී තලතෙල් සහ නුග පත්‍ර මිශ්‍ර නානුද ගා ස්‌නානය කිරීම මැනවි.

රැකීරක්‍ෂා සඳහා පිටත්ව යැම

අප්‍රේල් මස 18 වැනි සඳුදා පූර්ව භාග 06.27 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා සුදු වර්ණ වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිරි හා ගිතෙල් මිශ්‍ර කිරිබත් හා කැවිලි වර්ගයක්‌ අනුභව කොට පිටත්වීම මැනවි.

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 මාර්තු

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.
ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

* 2016/03/11 – 06:19 සිට 15:41 දක්වා

විවාහය සිදුවන කාලය නීර්ණය කිරීම

ජ්‍යොතිෂයට අනුව විවාහය සිදුවන කාලය නීර්ණය කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා කරුණු අතරින් කිහිපයක් පහත දක්වමු.

  • ගුරු ග්‍රහයා 3, 7, 11 ගෝචරව ගමන් කරන කාලය
  • 7 අධිපති 7 වැන්නේ ගමන් කිරීම
  • 7 අධිපතිගේ මහ දසාව සහ අතුරු දසාව ලැබීම
  • 7 අධිපති ලග්නයේ ගෝචරය
  • ලග්නාධිපති 7 ගෝචරය
  • නිසි වයසේදී රාහුගේ මහ දසාව උදාවීම
  • මිථුන, කන්‍යා, කුම්භ තැන්පත් රාහුගේ දසාව උදාවීම
  • 7 අධිපති තැන්පත් නවාම්ශපතිට ත්‍රිකෝණගතව ගුරු ගමන් කිරීම